Om Carl-Axel Althin

Carl-Axel Althin föddes i Glemming, Skåne 1915. År 1945 blev han fil.dr och docent i Lund. Althins forskning rörde i huvudsak bronsåldern och den äldre stenåldern. Doktorsavhandlingen ”Studien zu den bronzezeitlichen Felszeichnungen von Skåne” 1945 framförde många synpunkter på hällristningarna.

Carl-Axel Althins omfattande utgrävningar, framförallt i Ageröds mosse, gav ett rikt fyndmaterial som belyste den på 1940-talet ofullständigt kända stenåldern i Skåne. Utgrävningarna blev också en mötesplats för många unga arkeologer från efterkrigstidens Europa. Materialet publicerades 1954 i ”The Chronology of the Stone Age Settlement of Scania, Sweden”.

Carl-Axel Althin företog även utgrävningar på mesolitiska boplatser i Dordognedalen i Frankrike 1952-53.

1953 lämnade Carl-Axel Althin universitetet för näringslivet och han avled i januari 1975.