Om Althins Stiftelse

Anders Althins Stiftelse grundades 1986 av entreprenören Anders Althin. Stiftelsen har som huvudsakligt ändamål att till minne av docent Carl-Axel Althins arkeologiska forskning årligen utdela stipendier till en eller flera förhistoriker eller medeltidsarkeologer som gör framstående insatser till främjande av den arkeologiska forskningen, företrädesvis forskning i de gamla skånska landskapen.

Stipendier har tidigare utdelats för forskning kring t.ex. vikingatida handel i Östersjöområdet, stenåldersboplatser i Halland, neolitiska offerplatser och vikingatida borgar i Skåne, marinarkeologiska undersökningar i Halland och tidigmedeltida urbanisering.