Om entreprenören Anders Althin

Entreprenören Anders Althin föddes i Lund 1944. Han tog en fil. kand. i ekonomiska ämnen vid Lunds Universitet 1969. Mellan 1975-1984 var Anders Althin verksam som VD och koncernchef i medicintekniska företaget Gambro AB. Under den tiden byggdes Gambro AB upp till en världskoncern.

1985 startade Anders Althin ett nytt medicintekniskt företag: Althin Medical AB. På bara 15 år blev Althin Medical ett stort globalt företag verksamt i alla världsdelar. År 2000 sålde Anders Althin företaget för att 2001 starta investmentbolagen ESALP Invest AB och Lindekullen Holding AB. Företagen har idag fyra verksamhetsområden: fastighetsförvaltning, småhusproduktion, onoterade bolag och medicinteknik.

Anders Althin startade Anders Althins Stiftelse 1986 till minnet av sin far Carl-Axel Althins arkeologiska forskning.