Anders Althins Stiftelse, till minne av docent Carl-Axel Althins arkeologiska forskning, har tilldelat Fil.dr Carl Persson, Halmstad, 35 000 kr för projektet Från Västerhavet till Fornbolmen – kognitiva världar och sociala nätverk under mesolitisk tid samt fil.lic Tony Björk och fil.kand Ylva Wickberg, Kristianstad, 65 000 kr för en fördjupad studie av ett fornlämningsområde från romersk järnålder och folkvandringstid i Degeberga, Skåne.

Syftet med Fil.dr Carl Perssons studie är att studera människors mentala uppfattningar av landskapet och dess förändring under äldre stenålder. Människors rörelse längs vattenvägar och mellan kusten i södra Halland till sjön Bolmen i inlandet kommer att beskrivas. Projektet ger en förnyad bild av hur människors villkor förändrades under de närmaste årtusendena efter istiden.

Fil.lic Tony Björk och fil.kand Ylva Wickbergs studie syftar till att med hjälp av flera metoder detaljstudera området för att fastställa utbredningen och dateringen av en forntida väg och ett gravfält. Platsen är unik i skånsk järnålder. Projektet ökar vår kunskap om stora komplexa kultplatser under förkristen tid.