Anders Althins Stiftelse, till minne av docent Carl-Axel Althins arkeologiska forskning, har tilldelat arkeologen fil. mag. Anna Tornberg, Landskrona 45 000 kronor för sin studie Hälsa utifrån ”secondary-products-revolution” samt arkeologen fil. mag. Sara Lind, Lund och arkeologen fil. mag. Tina Westergren, Flyinge 50 000 kronor för att utföra en invändig byggnadsarkeologisk undersökning av borgen Glimmingehus.

Syftet med fil. mag. Anna Tornbergs studie är att undersöka människors hälsa under senneolitikum och äldre bronsålder utifrån skelettmaterial från Abbekås och Vemmenhög i södra Skåne. Arbetet omfattar en osteologisk analys av bl.a. kroppslängd, tandhälsa, tecken på undernäring och förslitningsskador.

Fil. mag. Sara Lind och fil. mag. Tina Westergren studie kompletterar tidigare undersökningar och kommer att ge en fördjupad förståelse för hur borgen har utnyttjats. Borgen är väl dokumenterad, men flera viktiga frågor kring dess funktion återstår att besvara. Riddarsalen och Skytteloftets ursprungliga användning kommer att analyseras genom bl.a. studier av putslager, samt dokumentation av takstolen och murverket.