Anders Althins Stiftelse, till minne av docent Carl-Axel Althins arkeologiska forskning, har tilldelat arkeologen fil. dr. Fredrik Ekengren, Lund 50 000 kronor för projektet Romartida import i Skåne – kulturella nätverk i lokal kontext samt osteologen fil. mag. Adam Boëthius, Malmö 50 000 kronor för projektet Transforming the dog – studies of morphological adaptations in the dog skeleton and its use for delving into the cultural and social needs of man.

Syftet med fil. dr. Fredrik Ekengrens projekt är att göra en uppdaterad och komplett sammanställning, analys och tolkning av den romerska importen av glas, keramik, smycken och metallföremål i Skåne.

Målsättningen för fil. mag. Adam Boëthius projekt är att studera hur relationen mellan hund och människa förändrades i övergångsskedet yngre järnålder/tidig medeltid med utgångspunkt från material i det medeltida Lund.