Anders Althins Stiftelse, till minne av docent Carl-Axel Althins arkeologiska forskning, har tilldelat arkeologerna Fil. Dr Magnus Andersson och Fil. mag Björn Nilsson vid Riksantikvarieämbetet regionkontor UV Syd 50 000 kronor för en kompletterande arkeologisk undersökning av det neolitiska megalitområdet Döserygg i Vellinge, södra Skåne.

Syftet är att fastställa fortsättningen av den tidigare påträffade palissadkantade väg, som gick genom ett megalitgravsområde. Vägen har dokumenterats 640 meter längs en höjdrygg med ett tjugotal dösar intill en våtmark. Ett klarläggande av vägens sträckning är av avgörande betydelse för förståelsen av fornlämningsområdet. Detta unika fornlämningsområde har inga kända motsvarigheter i Norden och kan ge en helt ny bild av den yngre stenåldern.