Anders Althins Stiftelse, till minne av docent Carl-Axel Althins arkeologiska forskning, har tilldelat Torbjörn Brorsson, Kontoret för keramiska studier i Landskrona, och Lars Jönsson, Malmö Kulturmiljö, 80 000 kronor för deras projekt ”Vä – en studie av ett tidigmedeltida kungalev och dess funktion ur ett arkeologiskt perspektiv” samt Åsa Berggren, doktorand vid institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet och arkeolog vid Malmö Kulturmiljö, 20 000 kronor för sitt avhandlingsprojekt ”Förhistoriska våtmarksdeponeringar – tolkningar och perspektiv”.