1988 års stipendieutdelning. Fr. v. Märta Strömberg, Elisabet Rudebeck, Anders Althin, Dan Carlsson, prof. Hans Andersson