Logotype
  VÄLKOMMEN TILL ANDERS ALTHINS STIFTELSE!

Anders Althins Stiftelse grundades 1986 av entreprenören Anders Althin. Stiftelsen har som huvudsakligt ändamål att till minne av docent Carl-Axel Althins arkeologiska forskning årligen utdela stipendier till en eller flera förhistoriker eller medeltidsarkeologer som gör framstående insatser till främjande av den arkeologiska forskningen, företrädesvis forskning i de gamla skånska landskapen.

Stipendier har tidigare utdelats för forskning kring t.ex. vikingatida handel i Östersjöområdet, stenåldersboplatser i Halland, neolitiska offerplatser och vikingatida borgar i Skåne, marinarkeologiska undersökningar i Halland och tidigmedeltida urbanisering.

 

 

Anders Althins Stiftelses styrelse består i dag av
följande ledamöter:

Anders Althin, Direktör
Lars Ersgård, Docent
Kristina Jennbert, Professor
Agneta Modig, Fil. kand, Redaktör
Thomas Romberg, Länsantikvarie
Tore Wiwen-Nilsson, Advokat
Per Karsten, Museichef

Copyright © 2014 Anders Althins Stiftelse Tel: +46 457 127 35 | E-post: info@althinsstiftelse.se